שפה ודיבור – קלינאות תקשורת

קלינאות תקשורת

מקצוע העוסק באיתור,אבחון, מניעה טפול, הדרכה וייעוץ בתחומים השונים של התקשורת הבין-אישית אצל הילד והמתבגר. תקשורת: התהליך שבו מועבר מסר מאדם אחד לאדם שני. שפה: כוללת את אוצר המילים, המבנים הלשוניים וחוקי השפה. ילדים ומתבגרים עם ליקוי שפתי, מתקשים לקלוט ולהביע רעיונות על פי המבנה והחוקים של השפה כמו כן, קלינאית התקשורת מטפלת ומייעצת במקרים של קשיים באכילה וריור (הפרשת רוק מוגזמת)

על האבחון

אבחון בשפה ודיבור נועד לבדוק את תפקודי הילד או המתבגר בתחומי השפה והתקשורת

הטיפול

אבחון פרטני המברר יכולות קשב, שמיעה ושליטה בתנועות אברי הדיבור- לשון, לחיים ושפתיים. נשים דגש על יצירת תקשורת, הבנת מצבי יום יום, העשרת אוצר מילים, שיפור מיומנויות הדיבור, ארכון אכילה ולעיסה ושיפור שיבושי היגוי וגמגום.

הגישה שלנו

התפתחות השפה והתקשורת מתרחשת בשנים הראושנות של הילד ולכן חשוב לעקוב אחר התפתחות הכישורים התקשורתיים- מילוליים ולפנות לבדיקה במידה ויש חשד לקשיים בתחומים אלה. האבחון מגלה ליקויים מולדים או נרכשים ולכן אנו משלבות מספר שיטות כדי לעמוד על סוג הלקות.

מאבחון לטיפול

במידה ומתברר צורך בטיפול בשפה ודיבור, ניצור תכנית טיפול עם קלינאית תקשורת. מטרת הטיםול נועדה לקדם את היחלד או המתבגר ברכישת מיומנויות תקשורתיות, כך שיוכל לתפקד בסביבה משפחתית, חברתית ולימודית באופן יעיל ומסתגל.

למי מיועד?

קלינאות תקשורת מתאימה לילדים / מתבגרים המראים קשיים באחד או יותר מהליקויים השפתיים הבאים:

  • הבנה, תכנון ההבעה המילולית, היגוי,שליפת-מילים תפיסה שמיעתית וזיכרון.
  • ליקויי-שמיעה.
  • התפתחות נרחבת כמו פיגור, אוטיזם או שיתוק מוחין.
  • התפתחות השפה והדבור כתוצאה מגורמים סביבתיים כמו טראומה שחוו או חסך חברתי-תרבותי.
  • לעיסה ובליעה בזמן האכילה ו/או מפרישים רוק.
  • חוסר שטף בדבור (גמגום).
  • קול : צרידות, אינפוף .

 

לפרטים ומידע- אנא צרו קשר: 08-8526783, tzeadim@012.net.il


"אנו מאמינות ויודעות כי טיפול בשלבים מוקדמים, חיוני להצלחה עקבית וארוכת טווח"